Implementace GDPR

Implementace GDPR v praxi

1. Mapování

Cílem je posouzení stávající struktury a zabezpečení objednatele při nakládání s osobními údaji.

 • přezkum interních předpisů a jiných interních dokumentů
 • strukturované rozhovory se zaměstnanci Objednatele
 • mapa požadavků nařízení

2. Analýza rizik

Cílem je poskytnout ucelený a strukturovaný přehled rizik ve smyslu potenciálních sankcí vyplývajících z porušení povinností stanovených GDPR v důsledku nezajištění implementace nebo nesprávné implementace jednotlivých ustanovení GDPR.

 • ucelený přehled rizik
 • analýza aktuálního stavu
 • identifikace osobních údajů
 • datový audit
 • analýza oprávněnosti zpracování

3. Navržení změn

Cílem je poskytnout plán a vypracovat změny na základě zmapování provedeného dle předchozího dílčího plnění.

 • stanovení plánu, návrh a doporučení pro dosažení souladu s GDPR
 • GAP analýza
 • detailní vypracování změn
 • stanovení osob odpovědných za implementaci
 • navržení přístupu k evidenci souhlasů
 • navržení přístupu k evidenci osobních údajů a s tím souvisejících parametrů
 • rozhodnutí o přístupu k pověřenci pro ochranu osobních údajů
 • stanovení času pro změny

4. Implementace změn

Cílem je zajištění procesně právních požadavků dle nároků GDPR na základě poskytnutého plánu a vypracovaných změn dle předchozího dílčího plnění.

 • úprava smluv se zadavateli
 • zajištění bezpečnosti
 • nastavení směrnic
 • nastavení dokumentů, souhlasů
 • vysvětlení, poradenství
 • zavedení organizačních pravidel
 • školení zaměstnanců
 • stanovení času pro změny

5. Posouzení implementace změn

Cílem je ověřit, zda implementované změny a nově zavedená opatření fungují dle plánu.

 • otestování změn a procesů
 • bezpečnostní audit
 • analýza dopadů

 

6. Updating

Dílčí plnění dle potřeby objednatele.

 • Audit
 • Pravidelná školení

 

Náš postup při implementaci GDPR - prakticky

Schema.svg